Seminář Základy fundraisingu (nejen) pro projekt Spolu pro MC

skoleni-fundrasing-foto

V pondělí  2. června  se konal v Praze seminář Základy fundraisingu, na který se přihlásila desítka účastnic z mateřských a rodinných center. Vedla ho Pavlína Sommerová, fundraiserka s bohatými zkušenostmi z „obou břehů“: ze ziskového i neziskového sektoru.

Seminář byl zamýšlen jako podpora účastníků projektu Spolu pro MC, ale zúčastnily se ho i kolegyně z nezapojených center, dvě z nich dorazily dokonce až z Olomouckého kraje! Časový plán počítal pouze s krátkou přestávkou na oběd, abychom maximálně využili času, který mají dojíždějící účastnice, a stihli postihnout minimum teorie a – hlavně v odpolední části – praktická cvičení.

V dopoledním bloku proběhlo základní seznámení s problematikou, hlavními principy fundraisingu a ujasnění cest, které jsou ve fundraisingu za daných okolností možné a vhodné. Účastnice potom dostaly za úkol vypracovat krátký text, jímž by oslovily konkrétního potenciálního dárce, představily svou organizaci a požádaly o dar.

Odpolední blok zahájila krátká hra, která částečně napověděla, jakou z cest si může ta která účastnice ve fundraisingu vybrat. Následně se rozebíraly konkrétní texty (došlo i na telefonát), jejich přednosti a návrhy na vylepšení.  A tak si i naše lektorka mohla chvílemi trochu zahrát – např. na nerudnou telefonistku z vrátnice.

Podle hodnocení účastnic byl seminář přínosem. Pokud budete mít připomínky nebo nápady na další inspiraci, uvítáme je i dodatečně.