Srpnová soutěž o vstupenky do Pevnosti poznání v Olomouci

Soutěž byla ukončena! Děkujeme všem soutěžícím a blahopřejeme výhercům z Provázku!

Vážení a milí přátelé v mateřských a rodinných centrech,

ani v měsíci srpnu Síť pro rodinu nezahálí a připravila pro své členy soutěž:

3 vstupenky do progresivního muzea vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Pevnosti poznání, může získat mateřské/rodinné centrum, které nejrychleji zodpoví tuto otázku:
„Jaká významná kampaň Sítě pro rodinu se v Pevnosti poznání uskutečnila a kdy?“. Odpověď můžete zasílat na email: info@sitprorodinu.cz.
Děkujeme týmu Pevnosti poznání za poskytnutí vstupenek.