Mateřská centra

Marek-kluci

Mateřská centra poskytují bezpečný prostor pro rodinu:

 • aktivují rodiče a rozvíjejí rodičovské kompetence
 • slouží jako přirozená prevence sociálního vyloučení a patologických jevů v rodině i ve společnosti
 • podporují vícegenerační soužití v rodině
 • přispívají k integraci „odlišných“ – učí toleranci a předchází xenofobii
 • zlepšují životní podmínky rodin
 • umožňují aktivní účast na životě komunity
 • nabízejí služby pro rodinu

 

Mateřská centra pracují na principu svépomocných skupin:

 • vytvářejí společenství otevřené všem bez rozdílu
 • společenství, které vzájemně sdílí a naslouchá, učí se, podporuje se a pomáhá si

 

Mateřská centra rozvíjení schopnosti a dovednosti dětí i dospělých:

 • nabízejí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům tvořivé, vzdělávací, sportovní i rekvalifikační programy
 • pořádají jednorázové akce pro širokou veřejnost

 

Na stránkách členů se můžete se podívat, jaké programy poskytují centra ve vašem okolí

 

Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy.

Napsat komentář

projekt Sítě mateřských center