newsletter

Síťovka 2019

Síťovka únor 2019

Bylo a bude

Milí přátelé a partneři,
tento newsletter má dvě hlavní části – BYLO (odkazy na události z jara a léta) – a BUDE (podzimní pozvánky, které najdete dole). Tak si sami vyberte, co vás v tom pel-melu vážného obsahu i síťových „drbů“ zajímá. Díky za Vaši podporu a přejeme hezké čtení!

BYLO

UČILY JSME SE OD LISE – norská zkušenost očima Rut Kolínské

header_tjekkisk_besok_IMG_9478_1Zážitky účastnic studijní červnové cesty do Norska v rámci projektu Akademie svobodného a aktivního občanství (podpora grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů) by vydaly na tlustou knihu, pokusím se alespoň o sdílení několika postřehů.

Jeli jsme se seznámit s norským systémem aktivního zapojování občanů do spolupráce v rámci komunálního života. Základní postřeh z pětidenní cesty můžeme shrnout do tří slov: otevřenost, motivace a spolupráce.

Otevřenost

Vesnice Nord-Odal je sice rozlohou o trochu větší než Praha, ale čítá něco přes 5 tisíc obyvatel. Lidé mají k sobě zdánlivě daleko, přesto se znají, protože způsob života jim nabízí velké množství příležitostí k setkávání – ve středisku s dětmi, ve školce a škole, v kostele a na nejrůznějších obecních událostech. Výraznou „stmelovací“ roli sehrává místní starostka Lise Selmen, která získala přirozenou autoritu otevřeným a přátelským chováním ke každému bez rozdílu. Říkala: „Základem úspěchu je otevřenost. Obec si musí stanovit reálné cíle a s těmi občany průběžně seznamovat.“ A dodala, že je velké umění, naučit se říkat „ne“.  Vychází z motta „Be proud but never satisfied“. Není divu, že se Lise – jak ji všichni místní oslovují – stala nejoblíbenější starostkou regionu.

102_2490(1)

Motivace

Nečekaným zážitkem se nám stala návštěva chráněné dílny. Vycházejí z teze, že každý má právo být užitečný, mít pocit, že ho potřebujeme. A proto se snaží motivovat postižené – fyzicky i mentálně, aby v rámci svých možností mohli pracovat. Dostávají jednoduché dílčí úkoly, na které stačí. Radost a pýchu, s jakou nám ukazovali, co dělají, nelze popsat. Výrobky se vedení dílny navíc snaží propojovat co nejvíce s potřebami místních lidí, a tak například vyrábějí ze starých novin „podpalovače“ do kamen – rolička novin napuštěná hořlavou látkou. Dílna nemá problém s odbytem.

Jinou motivací mívá dodržování zákonů. V Norsku je ve srovnání s našimi podmínkami povolená poměrně nízká rychlost na silnici (v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na dálnici 90 km/h), přesto si málokdo dovolí jet rychleji. Nedodržování silničních předpisů (především nejvyšší povolené rychlosti) totiž není tolerováno, platí nulová tolerance a pokuty dosahují řádu desítek až statisíců. Navíc člověk, který pracuje na státem placené pozici, může ztratit zaměstnání.

Spolupráce

Velký rozdíl jsme vnímali ve výchově dětí. Od malička jsou vedeny k rovný příležitostem, toleranci a spolupráci. Žádné soutěže, kdo je nejlepší, ale vědomí, že každý máme svoji cenu a vzájemně se potřebujeme. Vystihuje to básnička ze školky:

Zlatý kruh
je opravdu velký
a je v něm místo pro všechny ruce.
Žádná není největší
žádná není nejmenší
nikdo není první
a nikdo není poslední.
Držíme se pevně a každý ví,
že náš kruh je ukován
z dobrého přátelství.

NEŽ VYPUKNE POŽÁR

MC Radost 1
Radost v MC Radost

Každý hasič vám potvrdí, že prevence je důležitá – a s trochou nadsázky můžeme říct, že v rodině je to stejné. Problémy je třeba řešit, než se rozhoří, připomněla květnová kampaň Sítě MC. V centrech se konaly dny otevřených dveří (snímek je z MC Radost), vystoupení a Síť mateřských center se přidala networkingovým setkáním na téma rovnost v zaměstnávání na pražské Kampě.

 

PROVÁZENÍ – o úspěšném projektu informuje jeho manažerka Jiřina Chlebovská

Projekt Provázení k zaměstnání, který na konci října končí, se setkal s tak pozitivní odezvou, až jsme byli v Síti sami zaskočeni. Některé klientky uváděly, že jeden takový projekt jim přinesl víc než dosavadní dlouhodobé a systematické školní vzdělávání. Je zřejmé, že rozvojové programy pro ženy na míru jsou správná cesta. Co vlastně projekt nabízí a čím tak zaujal?

jirina
Jiřina Chlebovská Provázení vymyslela a po celou dobu s úsměvem vede

Cílem Provázení, podpořeného z ESF, je usnadnění návratu na trh práce cílové skupině rodičů na/do 2 let po mateřské a rodičům samoživitelům pečujícím o děti do 15 let. Podařilo se zapojit 51 osob, mezi nimi většinu žen na mateřské nebo rodičovské a 5 samoživitelek. 28 chův složilo zkoušku profesní kvalifikace.  Celkem 12 odborných poradců včetně psychologa poskytuje individuální poradenství a konzultace.

Projekt Provázení je inovativní ve svém přístupu ke klientům. Každá klientka má jinou praxi, jiné zkušenosti, jiné potřeby a jejímu návratu na trh práce brání jiné překážky, proto se náš projektový tým snažil každé z nich připravit rozvojový program na míru. Všechny klientky absolvovaly motivační seminář, kde získaly základní informace, při konzultaci s psychologem si ujasnily své silné a slabé stránky, osobnostní charakteristiky a oblasti, ve kterých se potřebují a chtějí dále rozvíjet a následně čerpají průměrně 10 hodin individuálního poradenství: práce na PC, orientace v nabídkách na trhu práce, psaní životopisu a motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor, pracovně-právní oblast včetně základů podnikání. Měly také možnost si vyzkoušet assessment centrum nanečisto a poradit se s vizážistkou, aby zapracovaly na prvním dojmu.

provazeni2
Poradenství na míru – hlavní deviza projektu

Účastnice pracují samostatně a docházejí na cílené individuální konzultace s odborníky, kteří je směřují v dalším postupu. Kromě toho si některé rozšířily kvalifikaci o oblast péče o děti. Projekt se chýlí ke konci, v současné době většina klientek evaluuje přínos pro svou praxi, řadě z nich se již podařilo najít nové zaměstnání. Při ohlédnutí se zdá téměř nemožné, co se projektovému týmu podařilo – sladit časové možnosti odborných poradců s potřebami a časovými možnostmi klientek, zajistit vhodné prostory a péči o děti, zajistit náhradu v případě náhlého onemocnění…toto úsilí se však vyplatilo, o čemž svědčí pozitivní reakce klientek, psychologa, poradkyň i řídicího orgánu.

 

S POLITIČKAMI (z mateřských center) TANČÍME

O tom, že ženy mají v politice co nabídnout, už dnes není pochyb. Příběhy těch, které to zkusily na vlastní kůži, však dokazují, že to není vůbec snadné. Jak ženám pomoci prosadit se v mužské převaze, která v politice stále ještě panuje? O jednom takovém projektu na podporu lokálních političek, za kterým stojí Síť mateřských center, nás informovala jeho manažerka Lucie Nemešová.

Fotogalerie-k-PR-seminari-ze-dne-18-brezna-2014-1230-592Projektů a aktivit na podporu většího zastoupení žen v politickém životě dnes najdeme vícero. Čím se liší ten váš?

Síť mateřských center dlouhodobě nejen podporuje, ale i mapuje zapojování svých členů do veřejného života, tedy i to, jak se ženy z mateřských center angažují v komunální politice. S loňskými komunálními volbami jsme dosáhli krásných čísel: 129 komunálních političek, 41 zvolených, 8 radních nebo starostek. Jenže tento úspěch s sebou nese i určitou odpovědnost, a to v podobě narůstající potřeby specifické podpory těchto dam. Zaměřujeme se tak jen na političky „z vlastních řad“.

Zmínila jsi potřebu specifické podpory političek z mateřských center. Co si pod tím představit?

Narůstající počet žen z mateřských center, které se čím dál častěji aktivně zapojují do politického života, nás přiměl přemýšlet, jak bychom je mohli podpořit. Díky novému projektu Sítě MC „Akademie aktivního a svobodného občanství“ jsme učinili první krok a vytvořili platformu komunálních političek a kandidátek z MC. Platforma vychází ze základních filozofických principů Sítě MC, tedy síťování a sdílení zkušeností. Ženy se tak vzájemně mohou podělit nejen o své úspěchy, ale také o problémy, se kterými se potýkají, a společně hledat možná řešení.

tisnov
Další dobrý příklad, jak nastartovat komunikaci – v Tišnově zastupitelé diskutují se zástupkyněmi MC Studánka

 

Můžeš uvést nějaký příklad problému, který „studentky Akademie“ nejčastěji řeší?

Před spuštěním platformy jsme udělali kratičký průzkum, kde jsme se vedle jiného také ptali na to, co jako komunální političky tyto ženy nejvíce postrádají a o jaké oblasti vzdělávání by případně měly zájem. Z odpovědí jsem vyčetla, že velkou nesnází je „umění přesvědčit“, a to nejen mužské kolegy. Lze to vztáhnout obecně na všechny spoluobčany, aby se více zapojovali do občanského života a zajímali se o svět kolem sebe.

Jaká je zde role Sítě MC?

Hlavní úlohou Sítě MC v tuto chvíli je – a to je krok číslo dvě – zprostředkovat členkám platformy specifické vzdělávání, které by alespoň částečně pokrylo oblasti, ve kterých mají mezery nebo si v nich nejsou zcela jisty. V přípravě jsou tři vzdělávací setkání na vybraná témata – první se uskuteční již nyní v září a bude věnované komunikačním dovednostem, jako jsou umění sebeprezentace, asertivity, vystupování na veřejnosti a mnoho dalšího. Naším cílem je zajistit na přednášky opravdové odborníky na dané téma, tak aby ženy měly skutečně možnost dále rozvíjet své znalosti a schopnosti potřebné pro politickou aktivitu.

Bavily jsme se o tom, co političky z MC postrádají. Jaké své zkušenosti z mateřských center naopak mohou uplatnit v zastupitelstvech měst a obcí?

Jedinečné je na těchto dámách právě to, že dokonale znají místní podmínky, a mohou tak přinášet řešení, která skutečně reagují na potřeby místních obyvatel. Práce v mateřských centrech spočívá v kontaktu s komunitou v dané oblasti, na znalosti potřeb obyvatel, a to především služeb pro rodiny. Záběr činnosti mateřských center je však často mnohem širší, to už je však na jiné povídání.

 

BUDE

NOVÉ POSILY V TÝMU A (NE)ŠŤASTNÉ STĚHOVÁNÍ

irena2
Irena Přibylová – nová manažerka vzdělávání v Síti MC

Koordinátorku vzdělávání Petru Radovou vystřídala na začátku léta Irena Přibylová (na fotce). Irena vystudovala obor Adragogika a personalistika a praxi má především v oblasti personalistiky a práce s lidmi. V roce 2011 založila v Lidicích mateřské centrum, ve kterém působí dodnes. Má dvě dcery – Kristýnku a Karolínku.

Kromě Ireny jsou nově v týmu tři krajské koordinátorky: Šárka Slavíková pro Prahu, Lucie Migalová pro Olomoucký kraj a Hana Šustrová pro Jihočeský kraj, kde nahradila naši dlouholetou oporu Slávku Nejedlou. Kromě toho se kancelář Sítě po mnoha peripetiích stěhuje do Truhlářské ulice číslo 24. V Praze 1 tedy zůstáváme, jen nás najdete o kousek dál.

SÍŤ MEZI PLOTY

Na festivalu Mezi ploty jsme v roli „účinkujících“ nováčci. V loňském mezinárodním roce rodiny jsme ve spolupráci s pražskými mateřskými centry pořádali velkou a úspěšnou akci pro veřejnost „Rodina jako první univerzita dítěte“ aneb Honzík a Mařenka se vydávají do světa. Na jaře jsme uvažovali o opakování a do toho přišla nabídky od organizátorů festivalu, abychom se přidali.

kampa
Z loňské vydařené zářijové akce Sítě na pražské Kampě

Festival chce upozornit na to, že péče začíná v rodině. A to samé razíme my. Rozhodování proto bylo velmi snadné. V našem stánku pražská mateřská centra připraví kreativní programy pro rodiče s dětmi, a to od nejmladšího věku až po školní děti tak, aby se mohla celá rodina zapojit a vyzkoušet si své dovednosti. Rodiče navíc mohou získat inspiraci, co je možné dělat s dětmi doma.

Kromě lidí z mateřských center budou u stánku pomáhat dobrovolnice z dm drogerie a zapojí se i výkonný tým Sítě MC.

ZAMĚSTNAL BYCH HO/JI, ALE…

Mnozí zaměstnavatelé už dlouho vědí, že situace v oblasti zaměstnávání znevýhodněných lidí není fér, a rádi by to změnili. Chybí jim ale konkrétní, praktické kroky a návody, jak na to. Pojďte tyto možnosti s námi probrat – zveme Vás na dvě akce v rámci projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině. Jedna se týká zaměstnávání osob 50+ a osob zdravotně postižených a druhá pak zejména fungování dětských skupin.

Obě akce se konají za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

V pátek 23. října 2015 od 10 do 12 proběhne v Sala Terreně na pražské Kampě další networkingové setkání se zaměstnavateli. Diskutovat budeme o zaměstnávání osob 50+ a OZP. Své zkušenosti s prací se starší generací bude sdílet například Tereza Mitošinková z České spořitelny, která představí projekt Moudrá sova. Přihlášky nebo případné dotazy můžete zasílat na klara.vlkova@materska-centra.cz, 602 178 844.

kck_salla
„Domeček“ na Kampě hostí další z cyklu networkingových setkání

O měsíc později, v pátek 27. listopadu 2015, se v prostorách Era světa na Jungmannově náměstí v Praze uskuteční celodenní konference Sítě MC, zaměřená na možnosti firemní péče o děti. Věnovat se budeme tématu dětských skupin, jejich zřizování, financování i příkladům dobré praxe a spolupráce komerčního a neziskového sektoru v této oblasti. Na konferenci také slavnostně vyhlásíme výsledky celorepublikového kola soutěže Společnost přátelská rodině pro rok 2015.

HYGIENICKÉ POTŘEBY A KNIHY OPĚT DO CENTER

Díky skvělým dárcům projektu Spolu pro MC dostávají centra potřebný materiál, na který už jim nezbývají prostředky. Během letošního října obdrží 136 center opět o kousek větší balík hygienických potřeb od společnosti ROSSMANN. Obdarovaných center bude letos o polovinu více než loni.

Do krajů naše obětavé koordinátorky dopraví z Prahy knížky pro 120 center. Těšit se můžou na tituly od Mladé fronty (500 knih), Albatrosu (100 knih), nakladatelství Dharmagaia (96 knih) a Portál (15 knih). Všem dárcům velké díky! Máte-li chuť pomoct také, podívejte se, co potřebujeme.

logomladafronta

dharmaalbatrosportal

Napsat komentář

projekt Sítě mateřských center