Newslettery

Milí příznivci mateřských center,

„kvetoucí máj“ slibuje bohatou úrodu, jistě v mnohém podobnou té loňské, za kterou se rádi dnes ohlížíme.

Rut_Kolinska_3Rok 2015 se blíží ke své půli a my v Síti mateřských center můžeme směle konstatovat, že stále „vracíme rodiče do hry“. V mateřských centrech mají zejména matky možnost udržovat své dovednosti a učit se novým. V Síti MC jim nabízíme vzdělávací programy na posilování pracovních kompetencí a další ženy se díky nám staly profesionálními chůvami.

Kromě toho boříme mýty o nečitelnosti neziskových organizací. Pomocí zahraniční metody Social Reporting Standard se učíme prezentovat svou práci tak, abychom se staly důvěryhodnými partnery, se kterými se vyplatí dlouhodobě spolupracovat. Nezáleží na tom, zda se jedná o státní správu a samosprávu, byznys sektor, odborníky či neziskové organizace. Pokud by vás metoda zajímala, budete vítáni na našem sympozionu o transparentnosti 18. května v Americkém centru v Praze.

Pokud máte chuť, přijměte naši pozvánku k diskusi (na konci newsletteru) a přečtěte si, jak – i díky vám – pomáháme rodinám (v ostatních článích).

Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center, o.s.

 

KURZY V SÍTI MC – ÚKOL PRO CHYTROU HORÁKYNI

Na konci roku 2014 vyplnila mateřská centra poměrně obsáhlý dotazník, díky němuž jsme kromě jiného zjistili, že největší zájem je momentálně o vzdělávání v legislativě (61 %) a v programové škále mateřských center, ale i v osobnostním rozvoji.

posel-s-bannerem
Petra Radová: „Hledá se Chytrá horákyně.“

Náklady na celodenní seminář včetně hlídání dětí činí asi 800 – 1000 Kč na osobu, avšak únosná cena pro účastníky z MC (většinou dobrovolné pracovnice, ženy na MD nebo RD z různých míst ČR) – nepřesahuje většinou 300, nejvýše 500 Kč. Přičteme-li navíc jízdné do místa konání (krajské město, často Praha), je pochopitelné, že si seminář nemůže ani zdaleka dovolit každá zájemkyně, která by ho pro práci v centru potřebovala.

„Levné, ale méně kvalitní kurzy nechceme a těch levných a zároveň kvalitních je pomálu. Současná situace mi nedává mnoho možností… Chytré horákyně jsou jen v pohádkách,“ komentuje situaci Petra Radová, která má vzdělávací kurzy v Síti MC na starosti.

vzdelavaniDíky síťovým projektům proběhlo v roce 2014 v krajích ČR celkem 104 vzdělávacích aktivit. Mohlo by se zdát, že vzdělávací potřeby center jsou jimi až po okraj naplněny… i tak se ale našlo navíc asi 150 dospělých, kteří se zúčastnili dalších osmi tematických seminářů Sítě MC.

hajaji
Ze semináře Živelné tvoření

Polovina z nich se věnovala legislativním novinkám (nový Občanský zákoník a Zákon o dětské skupině) a činnostem, které jsou spjaty s vedením mateřského centra (účetnictví pro NNO, fundraising) a druhá polovina zahrnovala inspirativní workshopy s výtvarnou či pohybovou tematikou či práci s internetem. V případě zájmu jsme zajistili po dobu konání semináře i péči o děti, o niž má stále zájem 39 procent účastnic. Pořádání kurzů je však z finančních důvodů stále tvrdším oříškem.

Řešením může být podpora seminářů ze strany partnera – společnosti, vzdělávací instituce nebo jednotlivce, který chce cíleně pomoci a možná o sobě dát zároveň v mateřských centrech vědět.

Jak můžete pomoci uspořádání dalších seminářů?

  • podpoříte je finančně libovolnou částkou
  • poskytnete své lektorské služby za výhodných podmínek
  • umožníte nám uspořádat kurz ve svých prostorech…

K čemu je to dobré vám?

  • podpoříte své dobré jméno v mateřských centrech a okruhu rodin kolem nich
  • o vaší pomoci budeme rádi informovat ve všech materiálech, které se týkají seminářů
  • umožníte účast na zajímavých seminářích také svým zaměstnancům
  • finanční dar si můžete odepsat z daňového základu

Chcete-li se dozvědět víc, odpoví vám:

klara.vlkova@materska-centra.cz

 

JEDENADVACÁTÝ SRPEN – pro chůvy ŠŤASTNÝ DEN

Právě 21. srpna 2013 získala Síť MC autorizaci pro provádění zkoušek profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Osvědčení o úspěšném složení zkoušky opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a je to také plná kvalifikace v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech. Osvědčení prozatím získalo 53 uchazeček a do konce letošního roku k nim přibude další třicítka.

Běžná otázka? Proč je dobré s dětmi zpívat…

zkousejici
Zkoušející Jana Šrytrová

Zeptali jsme se po dvou letech školitelky a zkoušející Jany Šrytrové, jak vidí uchazečky, jejich připravenost, ale i nedostatky: „Uchazečky se pohybují z hlediska připravenosti v pásu vyššího průměru. Jsou připraveny na teoretické otázky týkající se psychologie a psychologických směrů, to však není předmětem zkoušky. Tápou v pedagogických disciplínách a v otázkách záměrů a cílů výchovy, činností a rozvíjených kompetencí.“ Jak konkrétně se to u zkoušky může projevit, vysvětluje J. Šrytrová dál: „Není jim například jasné, když s dětmi zpívají, jaké vedlejší produkty to s sebou přináší: prožitek ze zpěvu, naučení nové písničky, rozvoj slovní zásoby, komunikační dovednosti, ovládání hlasu, vnímání melodie, rytmu, sociální dovednosti – zapojit se, nestydět se… Většinou je odpověď taková, že zpívání je baví :-)“ Školitelka doporučuje také uchazečkám jít na náslech, návštěvu do MŠ, dětské skupiny, účastnit se kroužku pro rodiče s dětmi nebo pro předškolní děti. Praxe nejlépe ozřejmí nabyté poznatky.

komise
Tým školitelek s čerstvou absolventkou zkoušky

 

 Výhody zkoušky v pěti „S“:
Sobota: Zkoušky probíhají většinou v sobotu, což je výhodné pro pracující uchazečky (nechybí v práci) i pro uchazečky na MD (lépe získají hlídání než ve všední den).
 
Sloučení do jednoho dne: Všechny části zkoušky probíhají v jeden den, což je výhoda organizační, ekonomická (náklady na cestovné), ale i psychologická (stres a vypětí zažijí jen jednou).

Simulace: Před zkouškou mohou uchazečky využít konzultace a vyzkoušet (simulovat) test nanečisto. Při této příležitosti si vyjasní představy o náročnosti zkoušky i k některým jejím otázkám a seznámí se s prostředím, ve kterém bude zkouška probíhat. Výhodné je také pojetí zkoušky jako „praktické“ – důraz klademe na praktickou aplikaci teoretických poznatků – tj. zaměřujeme se při zkoušce na to, do jaké míry je uchazečka schopna promyslet svou práci, stanovit si cíle, vybrat možnosti, jak tyto cíle naplnit a vědět, proč a jakým způsobem obohatila dítě.

Studijní materiály: Uchazečkám poskytneme také studijní materiály a zdroje literatury.

Sleva: Pokud uchazečka neuspěje napoprvé, může vykonat opravnou zkoušku za zvýhodněných podmínek.

O zkouškách a po nich

pisemka
Písemná zkouška překvapila některé uchazečky svou podrobností

Zkoušky jsou samozřejmě stresová situace – a mnoho účastnic se jich velice obávalo, protože – jak říkají – už školním lavicím a zkoušení před komisí odvykly. Jiřina Chlebovská, koordinátorka profesních kvalifiakcí, se proto po jejich skončení ptala účastnic, jak zkoušku vnímaly, a jejich odpovědi shrnula: „Bez výjimky oceňovaly příjemnou atmosféru, klidné prostředí a milý přístup zkoušejících. Některé potom překvapila podrobnost a náročnost zkoušky.“ Ze 13 loňských uchazeček pouze jediná uvedla, že zkoušku neuplatnila ve své profesi, všechny ostatní ji používají při výkonu práce v dětských skupinách, mateřských centrech, soukromých školkách, při výkonu vázané živnosti. V neposlední řadě nové chůvy přivítaly nepřemrštěnou cenu kurzu.

Podívejte se, jak odpovídaly na otázku:

Jak jste se cítila u zkoušky a co vám přinesla?

Kateřina J., 29 let, Rudná: Atmosféra u zkoušky byla velice příjemná, necítila jsem žádný stres ani napětí. I když otázek bylo poměrně hodně a byly podrobné, tak jsem měla ze zkoušky celkově moc dobrý pocit. Osvědčení jsem využila pro práci s dětmi v našem MC.

 Petra R., Trutnov: Po dlouhé době jsem něco studovala a připravovala se, byla jsem ráda, že zkoušející navodily příjemnou a uklidňující atmosféru. Pracuji teď v Dublinu v družině, osvědčení jsem si nechala přeložit a používám je v mém CV. … v červnu se vracím do ČR a chystám se pracovat jako OSVČ a učit děti milovat angličtinu stejně jako češtinu.

prvni-pomoc
Resuscitace jako součást praktické zkoušky

 Leona Burkoňová, Rodinné Aktivity: Chodím hlídat děti do domácností, vyzvedávám děti z jesliček a školek a trávím s nimi čas, než přijdou rodiče z práce domů. Plány, které jsem měla před zkouškou, se zhmotnily, a já se nyní živím hlídáním dětí a aktivitami, které tvořím pro rodiny s dětmi nebo pro samotné děti…. Před zkouškami jsem byla vedena na úřadu práce, v současné době pracuji jako soukromá podnikatelka ve své firmě.

 Ivča, MŠ Heřmánek: Zkoušku jsem vnímala jako velmi obsáhlou, náročnou ale velmi mi pomohla v tom, že jsem si uvědomila, že opravdu tuto odbornost umím. Osvědčení jsem využila při své práci v MC a zakládám miniškolku.

chuvicky
Zkouška za námi – hurá do praxe.

 Radka, RC Kladno: Zkouška pro mě byla logickým ukončením dříve absolvovaného rekvalifikačního kurzu, příležitostí k rozšíření možností uplatnění a po letech si „vyzkoušet“, že hlava stále funguje. Samotná zkouška, byť celkem rozsáhlá (ale vše v podstatě obsahoval rekvalifikační kurz), proběhla v příjemné atmosféře, hlavně díky milým zkoušejícím.

Takže díky Síti za správný impuls ve správný čas 🙂

Petra Dobiášová, Milovice: S naprosto čerstvým papírem o rekvalifikaci na chůvu jsem se šla zeptat do rodiny s paterčaty, zda by měli zájem, abych tam k nim (v rámci své práce pro rodinné centrum) chodila jednou týdně na čtyři hodiny. Paterčátkům tehdy byly tři měsíce. Miminka jsem si hned pochovala, zůstala ten den na tři hodiny a domluvila se na další den. Za dva dny mi bylo nabídnuto, jestli bych nechtěla chodit pravidelně. Ani ne týden od první návštěvy jsem byla u paterčat zaměstnaná Českomoravskou asociací Klubů dvojčat a vícerčat na půl úvazku. Děti rostou jako z vody a chodím k nim pořád.

BERTE MĚ, NEBO NEBERTE (ALE I S RODINOU)

S Klárou Vlkovou, manažerkou projektu Společnost přátelská rodině, jsme mluvili o českých firmách, o jejich „přátelství“ k rodinám, o nových opatřeních. Bylo právě po závěrečné konferenci, na níž Síť mateřských center udělila kromě tří titulů Společnost přátelská rodině také čestná uznání.

_DSC8575dfssdgf
Klára Vlková při vyhlašování oceněných titulem Společnost přátelská rodině

Oč jsou dnes firmy „přátelštější rodině“ než před několika lety – je cítit velký posun?

Je pravda, že některé benefity, dříve nevídané, se dnes stávají standardem – například home office už není tak výjimečný jako před několika lety, stejně tak firmy začaly realizovat podpůrné programy pro rodiče navracející se po mateřské či rodičovské dovolené anebo zřizují firemní školky. Bohužel to neplatí plošně, často se jedná o tytéž firmy, které zlepšují a inovují svá opatření. Mnoho firem se v poslední době v souvislosti s přívalem dětí soustředilo právě na skupinu rodičů a nyní už obracejí pozornost i na další témata: diverzitu pracovních týmů, zaměstnance v rizikovém věku kolem 50+, zaměstnávání zdravotně postižených a jinak hendikepovaných osob.

Dá se shrnout, jaké největší nedostatky jste shledali u firem, které se přihlásily, ale ocenění nezískaly? Jaké překážky musejí společensky přátelské firmy zdolávat?

V letošním kole SPR některé firmy představily tak vysoký nadstandard prorodinných opatření, že ostatní společnosti vedle nich „bledly“ – to, co by bylo normálně považováno za výjimečné, se ve srovnání s těmito firmami jevilo jako všední. Co porota firmám vytýkala? Často se jednalo o to, že zvolená opatření nejsou uchopena komplexně a že není zohledněn genderový rozměr. V některých firmách je také patrné, že mají vše perfektně ošetřeno směrnicemi a vnitřními nařízeními, ale firma prorodinnými opatřeními „nežije“, nejsou skutečnou součástí její firemní kultury. Toto je věc, na které ještě mnoho firem v České republice bude muset pracovat – firma například nabízí mnoho benefitů, ale jejich využití je nedostatečné, zaměstnanci o nabízených opatřeních nemají dostatečné informace, necítí se být součástí firmy, nejsou vůči ní loajální. Zatím v České republice ani není tolik časté, aby – slovy porotkyně soutěže Rostyi Gordon-Smith – firma „brala svého zaměstnance i s jeho rodinou“. A to je rozhodně škoda.

IMG_6494

Jaké téma na konferenci nejvíc zaujalo? Je něco, co překvapilo i vás, organizátory?

Publiku se hodně líbily panelové diskuse se zástupci jednotlivých firem a vůbec netradiční formát konference. Veliký úspěch měla odpolední diskuse se členy a členkami poroty soutěže – již zmíněnou Rostyou Gordon-Smith, známou personalistkou, Tomášem Ervínem Dombrovským, zastupujícím partnerskou společnost LMC, genderovým odborníkem Petrem Pavlíkem a Alenou Vávrovou, Business Development Partnerkou ve společnostech ATAIRU a Process Solutions. Jejich zkušenosti, názory a často i nadhled si získaly velké sympatie publika.

 Mají malé firmy, které nedisponují velkými HR odděleními, v konkurenci velkých vůbec šanci ocenění získat?

 Určitě mají, i v tomto kole se ukázalo, že nezáleží na velikosti HR oddělení, ale na tom, jak nadšení lidé pro danou společnost pracují, co vše chtějí pro své kolegy a kolegyně udělat a zařídit. Důležitá je také jejich schopnost vyjednávat s vedením firmy a získávání podpory managementu. V některých firmách už nejvyšší vedení pochopilo, že cesta k prosperující firmě vede přes spokojeného zaměstnance, který má v rovnováze práci i osobní život. Ve chvíli, kdy zaměstnanec cítí s firmou sounáležitost, je jí vděčný za to, co mu poskytuje, a práce ho baví, má firma vyhráno – právě získala loajálního zaměstnance, který si své firmy váží a bude za ni dýchat.

Jsou firmy obecně ochotné sdílet své zkušenosti např. s konkurencí? Nechtějí si své know-how nechat spíš pro sebe?

V poslední době se hodně firem účastní různých networkingových setkání, která jsou právě o sdílení a výměně informací. Síť MC sama realizuje takové kulaté stoly pro zaměstnavatele již od roku 2013, jedná se většinou o firmy, které prošly soutěží SPR, ale jsou otevřené i dalším zájemcům. Kulaté stoly, které jsme doposud realizovali, se tematicky zaměřily na rovné příležitosti a jejich podporu u managementu, age management nebo firemní školky. Sdílení zkušeností je přínosné tam, kde není třeba vymýšlet vlastní řešení, ale je vhodné se spíše inspirovat dobrým příkladem ostatních. Tato setkání jsou velice pozitivní i díky vzájemné podpoře, kterou si účastníci setkávání dávají – ne vždy je jednoduché čelit vedení firmy a vnášet do agendy témata, která zrovna nemají prioritu nebo je vedení nepovažuje za důležité.

 Existuje možnost, jak s oceněnými společnostmi dále pracovat, sledovat jejich pokroky, sdílet nové zkušenosti… anebo spolupráce udělením titulu končí?

S firmami dále spolupracujeme, zveme je na workshopy, semináře a další akce, které Síť MC organizuje. Letos určitě chceme pokračovat v networkingových setkáních a přizvat další firmy, aby sdílely své zkušenosti. Také bychom rádi nabídli možnost absolvovat firmám soutěž SPR „nanečisto“, tedy projít hodnocením na zkoušku a nechat si poradit, které oblasti zlepšit. Jsme schopni realizovat i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, focus groups, workshopy, nabízíme poradenství v oblasti work-life balance a zřizování dětských skupin. Pokud firma potřebuje, jsme schopni zajistit i péči o děti jejich zaměstnanců během workshopů konaných ve firmě. Díky síti našich členských organizací jsme schopni tuto službu realizovat po celé republice. Pro nás je toto vše ohromná zkušenost, i my se od firem učíme, získáváme nové znalosti a hlavně jiný pohled na věc.

VRACÍME RODIČE DO HRY

150515_SitMC_Vracime rodice do hry_pozvanka

Na programu diskuse, na kterou jste srdečně zváni, jsou především tři body:

1. Co děláme pro snazší návrat rodičů na trh práce my v Síti MC

2. Tátové na RD a slaďování rodinného a pracovního života – Tomáš Ervín Dombrovský

3. Co děláte vy – prezentace zastoupených firem a výměna zkušeností v oblasti managementu mateřské a rodičovské dovolené.

Závěrem vás pozveme k networkingovému sdílení při drobném občerstvení. Svou účast prosím potvrďte do 10. května na e-mail: klara.vlkova@materska-centra.cz.

 

Napsat komentář

projekt Sítě mateřských center