Mateřské centrum Prostějov, z.s.

O tomto rodinném centru:

Toto mateřské centrum sídlí přímo v Prostějově.

Posláním spolku je podpora rodičovství, mateřství a zdravých vztahů v rodině a prevence sociálně patologických jevů.

Účelem spolku je provozování mateřského a komunitního centra s odpovídajícím zázemím, podmínkami a prostředím pro vzdělávání, setkávání, informační a poradenské programy směřující k všestrannému rozvoji všech členů rodiny – dětí, mládeže, dospělých a seniorů.
Dle potřeb a požadavků návštěvníků jsou zde nabízeny další potřebné aktivity a služby.

Jsou to zejména:
-programy rodičovských skupin (rozdělených dle věku dětí) pod vedením odborného pracovníka zaměřený na zvýšení rodičovských kompetencí a rozvoj schopností a dovedností dětí, vyžadována je aktivní účast rodičů a dětí
-rodičovské vzdělávání formou jednorázových besed a workshopů,
-základní individuální poradenství v oblasti rodičovství, péči o dítě, sladění práce a rodiny a nasměrování na odborné služby (během rodičovských skupin, v době volné herny a v čase vyhrazeném individuálním konzultacím),
-individuální poradenství psychologické a právní v prostorách sdružení
-programy pro celé rodiny-děti, rodiče a prarodiče.

www.mcprostejov.cz

Kontaktní osoba:

Jitka Zapletalová
723 436 339
mcprostejov@centrum.cz

Našemu centru by velmi pomohlo cokoli z těchto věcí:

Papír a kancelářské potřeby: Výtvarné potřeby: Hračky:
kancelářské papíry, eurosložky, tonery lepidla Kores tyčinky 40g, barevné papíry, výkresy A4 a A3

 

Didaktické potřeby: Knihy a časopisy: Sportovní potřeby:

 

Kancelářská technika: Nábytek: Domácí potřeby:
tiskárna

 

Domácí spotřebiče: Hygienické potřeby: Trvanlivé potraviny:
úklidové potřeby, WC papír, kapesníky papírové káva, čaj, smetana, cukr

 

Upomínkové předměty: Ostatní – co jinam nepatří a přesto by za to bylo toto centrum moc vděčné: Služby:
propisky nové webové stránky

 

Děkujeme!

projekt Sítě mateřských center