RC Heřmánek

O tomto rodinném centru:

Heřmánek se nachází přímo v Olomouci.

Posláním Rodinného centra Heřmánek je podporovat každodenní fungování rodin a poukazovat na jejich význam ve společnosti. Umožnit rodičům pečujícím o děti aktivně se zapojit do činnosti centra a programů, což posiluje jejich zájem a atmosféru otevřenosti. Programy svým zaměřením zmírňují či odstraňují sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a aktivně podporují prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny. Centrum nabízí komplexní nabídku služeb pro rodiny. Primárně se jedná o služby pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Jsou zaměřeny především na rozvoj rodičovských kompetencí, zkvalitnění vztahů v rodinách a posílení rodinných vazeb, včetně vazeb mezigeneračních. Nedílnou součástí programů je vzdělávání a poradenství. Díky pestré škále aktivit centrum oslovuje rodiče v různé fázi mateřství a otcovství a snaží se nabídnout podporu v prožívání aktivního rodičovství. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a VOŠ Caritas se podílí na praxích studentů a vedením seminárních, bakalářských a diplomových prací.

www.rc-hermanek.cz

Kontaktní osoba:

Marie Veselá
736 783 629
rc-hermanek@seznam.cz

Našemu centru by velmi pomohlo cokoli z těchto věcí:

Papír a kancelářské potřeby: Výtvarné potřeby: Hračky:
kancelářské potřeby – papíry, výkresy potřeby na tvoření pro děti- pastelky, barvy, fixy. Hračky pro děti 0-6 let – skládanky, stavebnice, puzzle

 

Didaktické potřeby: Knihy a časopisy: Sportovní potřeby:
knihy a časopisy pro děti a rodiče

 

Kancelářská technika: Nábytek: Domácí potřeby:
potřeby na úklid- mop

 

Domácí spotřebiče: Hygienické potřeby: Trvanlivé potraviny:
toal. papír, kapesníky, čistící prostředky, ideálně ekologické čaj, káva

 

Upomínkové předměty: Ostatní – co jinam nepatří a přesto by za to bylo toto centrum moc vděčné: Služby:
různé upomínkové předměty- omalovánky, balonky, diplomy

 

Děkujeme!

projekt Sítě mateřských center