Mateřské a komunitní centrum Kocourek, z.s.

O tomto rodinném centru:

Kocourek se nachází v obci Březová nad Svitavou.

Rodinné a komunitní centrum Kocourek, z.s. se zaměřuje zejména na psychosociální aktivity pro rodiny s dětmi, které napomáhají zlepšovat kvalitu života cílové skupiny. Trávení společného času v mateřském centru je přínosné nejen pro sociální kontakty rodičů a dětí, ale také pro posilování vztahu mezi rodičem a dítětem. Pevnost a zdraví vztahu rodič – dítě je základním kamenem zdravé rodiny. Programy, tak jak jsou koncipovány, tedy posilují tři neoddělitelné složky:
*vztah rodič – dítě: tím, že jsou v jiném, než domácím prostředí se i rodič může lépe soustředit na své dítě a není zde faktor nutnosti starat se o prostor jako v domácnosti (úklid, mytí nádobí a podobně)
*vztah rodič-rodič: posilování vztahů mezi rodiči, kteří se nacházejí ve stejné životní fázi s malými dětmi.
*vztah dítě- dítě: navazování sociálních kontaktů mezi dětmi v bezpečném kruhu svých rodičů. Navíc jsou aktivity vytvářeny tak, že děti mají možnost rozvíjet nejrůznější stránky své osobnosti – pohybovou, hudební, výtvarnou

V loňském roce se naše organizace byla nucena, z důvodu špatného technického stavu bývalé provozovny (opakované havárie vody, špatná statika objektu), přestěhovat do nových sdílených prostor. V současnosti sídlíme v jedné budově se základní uměleckou školou, klubem důchodců a Městskou knihovnou a informačním centrem Březová nad Svitavou (při posledně jmenované instituci RC postupně vzniklo, a sice díky snaze několika aktivních maminek. Přestože se nakonec vydalo samostatnou cestou zapsaného spolku, je stále vnímáno jako odloučené pracoviště, s tím že na velké části akcí pořádaných knihovnou se rodinné a komunitní centrum spolupracuje a to ideově a personálně.

Kromě svého tradičního programu se zaměřujeme i na akce typu Noc s Andersenem, stezky odvahy inspirované dobrodružnými knihami, Pasování na čtenáře, kouzelnická představení, či tematická setkání s dětskou knihou propojená s výtvarnými dílničkami, které napomáhají zlepšovat kvalitu života cílové skupiny a zároveň napomáhají boji proti sociálnímu vyloučení (nově přistěhované rodiny, absence dostatku sociálních kontaktů pro matky na mateřské dovolené…). Trávení společného času na našich akcích je přínosné nejen pro utužení sociálních kontaktů všech zúčastněných stran.

Loňské stěhování do nových prostor pro nás znamenalo nutnost opustit objekt římskokatolické fary i s přilehlou zahradou, na níž jsme před deseti lety vybudovali dětské hřiště. V součastné době pracujeme na zpřístupnění zahrady za budovou, v níž naše centrum nyní sídlí, širší veřejnosti tak, abychom zde mohli v sezóně pořádat programy pod širým nebem. Tento pozemek není využit, přestože se díky jeho strategické poloze (leží ve středu obce v přímé blízkosti hlavní autobusové zastávky a obchodů) a tomu, že je ve vlastnictví města se nabízí spousta možností jak s ním naložit. V případě jeho veřejného zpřístupnění (alespoň v otvíracích hodinách rodinného centra a knihovny) by na něm mohli rodiče zabavit děti například na několik desítek minut, než přijede autobusový spoj, než jeden z rodičů nakoupí, nebo než si vybere knihu v městské knihovně. V ideálním případě by zde mohl vzniknout multifunkční prostor pro posezení, venkovní četbu a relaxaci kam by v sezóně volně docházela veřejnost. Pro naše potřeby by bylo možné využít některé herní prvky z našeho bývalého dětského hřiště (nyní nepřístupné), které bude pravděpodobně možno částečně opravit, či repasovat. V úvahu přichází přestěhování skluzavek, houpadel a kolotoče.

mckocourek.blogspot.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Povolná
776 120 668
JanaBanin@yahoo.de

Našemu centru by velmi pomohlo cokoli z těchto věcí:

Papír a kancelářské potřeby: Výtvarné potřeby: Hračky:
čtvrtky vel A4, A3,
tempery, vodové barvy,
fimo
tavná pistole a náplně
špejle,

euroobaly
flip-chart
bloky na flip-chart
fixy na flipchart
tužky, lepidla, bloky, nůžky, kancelářské sponky, lístky post-it
kancelářský papír formát A4, tvrdé i měkké barevné papíry,
fimo
křídy
tavná pistole a náplně
fixy
malý kočárek
plastové míčky do bazénku
pískoviště
venkovní domeček na hraní pro děti

 

Didaktické potřeby: Knihy a časopisy: Sportovní potřeby:

 

Kancelářská technika: Nábytek: Domácí potřeby:

 

Domácí spotřebiče: Hygienické potřeby: Trvanlivé potraviny:
tekutá mýdla
toaletní papíry
vlhčené ubrousky
papírové utěrky
papírové kapesníky
jar
plastové kelímky
sirupy
čaje
dětské šampaňské (rychlé špunty atp.)

 

Upomínkové předměty: Ostatní – co jinam nepatří a přesto by za to bylo toto centrum moc vděčné: Služby:
propisovačky s logem organizace stavební materiál na opravu schodů
metrák cementu
stavební překlady (zakrytí a zabezpečení bývalé odpadní jímky)
terénní úpravy
výkopové práce
osazení a oprava herních prvků

 

Děkujeme!

projekt Sítě mateřských center