Projekt

material

Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC (dnes Síť pro rodinu) vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. Potřeby najdete na těchto stránkách  –  a z Vašeho přispění budou mít v každém centru radost nejen dospělí-organizátoři, ale i stovky rodin, které služeb každého centra využívají.

Mateřská centra vznikla jako nový fenomén občanské společnosti po sametové revoluci. Postupně se stala PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ komunitního života měst i vesnic, bezpečným a nezbytným místem pro rodiny, kro toho mnohde předstupněm, doplňkem, anebo dokonce náhradou mateřské školy. Zkrátka s centry se počítá, ale dosud se pro ně nenašla systémová finanční podpora!

Ne každý si uvědomuje, že ve většině MC se pracuje převážně dobrovolnicky, na úkor vlastního času a rodiny, za použití vlastních prostředků (včetně peněz, vozidel, kancelářské techniky). I ve větších MC je DOBROVOLNICKÁ PRÁCE zásadní. Členské poplatky a příspěvky od návštěvníků stačí často jen na pokrytí nájmu a dalších nezbytných provozních nákladů. Bez další podpory se MC neobejdou.

Tímto projektem vyzývá Síť pro rodinu veřejnost, velké i menší firmy a vůbec všechny, kdo chtějí pomoci. Možná nemůžete přispět finančně, ale můžete věnovat VĚC, MATERIÁL NEBO SLUŽBU, kterou MC potřebují.

Dbáme na to, aby byl celý proces dárcovství TRANSPARENTNÍ a adresný. Vždy víte, komu a kde pomáháte. O Vašem přispění se ostatní dozvědí na této internetové stránce i na stránkách konkrétní organizace.

Napsat komentář

projekt Sítě mateřských center