Síť pro rodinu

wordcloud-Sit_MC

Síť pro rodinu (dříve Síť MC) propojuje v roce na tři stovky mateřských a rodinných center napříč územím Čech, Moravy a Slezska a již 15. rokem jim poskytuje podporu, poradenství i nejrůznější vzdělávací služby.

Posláním Sítě pro rodinu je především:

  • vytvářet společenství mateřských center a dalších prorodinných organizací v ČR
  • koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací
  • posilovat aktivní občanství a komunitní život, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli v rodině i ve společnosti
  • podporovat prevenci patologických jevů v rodině a společnosti, právní ochranu rodiny, mateřství i otcovství
  • prosazovat rovné příležitosti pro všechny, roli mateřských center v systému předškolní péče o děti a zdravý život ve zdravém prostředí

 

Napsat komentář

projekt Sítě mateřských center