Centrum pro rodinu Ovečka

O tomto rodinném centru:

MC Ovečka se nachází v Ústí nad Labem.

Posláním MC Ovečka je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat sociální izolaci rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí a profesní orientaci a to pomocí nabídky rodinných, výchovně-vzdělávacích a kulturních programů pro rodiče a děti. Prostřednictvím svých aktivit se MC Ovečka snaží podpořit smysluplné trávení volného času celé rodiny. Pro děti máme k dispozici prostornou hernu a tělocvičnu, v teplém období též zahradu s herními prvky.

Nabízíme hlídání dětí, Příměstské tábory, zájmové kroužky, besedy, workshopy a různorodé aktivity pro rodiny s dětmi. Maminkám nabízíme k dispozici naše prostory též pro realizaci svépomocných aktivit. V prostorách CPR Ovečka poskytujeme též sociální služby – Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo.

http://www.charitausti.cz/nase-socialni-sluzby/centrum-pro-rodinu-ovecka/

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Poláková
731 402 482
polakova@charitausti.cz

Našemu centru by velmi pomohlo cokoli z těchto věcí:

Papír a kancelářské potřeby: Výtvarné potřeby: Hračky:
plastový domeček do herny

 

Didaktické potřeby: Knihy a časopisy: Sportovní potřeby:
plastová klouzačka větší do tělocvičny, dřevěná klouzačka s houpačkou nebo jiné herní prvky na zahradu, odstrkávadla, koloběžky, žíněnky pod herní prvky v tělocvičně, míče

 

Kancelářská technika: Nábytek: Domácí potřeby:
venkovní lavičky, dětský koberec měkký

 

Domácí spotřebiče: Hygienické potřeby: Trvanlivé potraviny:

 

Upomínkové předměty: Ostatní – co jinam nepatří a přesto by za to bylo toto centrum moc vděčné: Služby:
drobné dárky jako odměny při dětských akcích karnevalové masky

 

Děkujeme!

projekt Sítě mateřských center